http://s3.picofile.com/file/7587966020/127289158492271.jpg

من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم كه چه می كنی !؟


پنجره ی اتاقم را باز می كنم و فریاد می زنم


تنهاییت برای من ...

غصه هایت برای من ...

همه بغضها و اشكهایت برای من .

.
بخند برایم بخند


آنقدر بلند


تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را...

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده....