همیشه زمزمه کن :

خدایا ! کمک کن برسم به همسری که به خاطر تو دوستش بدارم ودوستم بدارد . مثل دوستی ابر و دریا که زیبا و ماندنی است .

خدایا ! زیباتر از همه این ها ، رضای توست که به عشق ما ، ابدیّت و رنگ و معنی می دهد تا دست در دست هم ، هم گام و همدل و هم صدا ، راهی که به تو پایان می گیرد ، در نور و امنیت و سلامت و شادی بپیماییم و جاودانه شویم در بهشتی که تو به نیکان بشارت داده ای و ایمان داریم که تخلفی در وعده های تو نیست . آمین یا رب العالمین .