سلامتیه اونایی که خیلی وقته بریدن...
دیگه نه ناز میکشن..
نه انتظار میکشن..
نه آه میکشن..
نه درد میکشن..
نه فریاد میکشن...

فقط دست میکشن و میرن میگن بیخیالش فدای سرم...