این مطلبو یکی از دوستایی که خیلی دوسش دارم برام فرستاده منم اینجا گذاشتم.

میدونست دلم اسیره...ولی رفت
میدونست گریم میگیره...ولی رفت
میدونست تنهایی سخته...میدونست
میتونست باهام بمونه...نتونست............