به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری ولی دیگه مال تو نیست ...