اسمشو تقدیر نزار جدایی تقصیر تو بود / همیشه یکی کم میاره این دفعه نوبت تو بود

اگه دوباره دیدمت شرمنده از خودت نباش / زندگی اینه عزیزم یکی میره یکی میاد

واسه همینه بعد تو به کسی دل ندادم / آره به قول تو من یه احمق سادم

زود باورم میشه وقتی هر کی هر چی میگه / تو ولی بدون میگذره این روزا یه روزی

که تقاص قلب خرد منو یه روزی پس میدی یه جوری که / دنبالم میگردی اما منو نمی بینی دیگه

من به یه جایی میرسم که واسه یه لحظه دیدنم باید سر دست بشکونی

میخوای از نو شروع کنی من توی قله هام ولی متاسفم عزیزم نمیتونی