مـــن آرومـــــــم 
ولـــــی قــانـــونــــاً
 داغــــونـــــم . . .
 


 


========== 

تلخ ترین قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه :
 
چی فکر میکردیم و چی شد...!!
 

 


========== 

دیگه حتی وقتی کسی میگه 
"میرم تا سر کوچه و برمیگردم"
 
باور نمیکنم که برمیگرده
 

 


========== 

چقدر بده که تو میتونی خودتو خر کنی … 
داغون کنی … 
بدبخت کنی … 
اما نمیتونی خودتو
 بغل کنی ، آروم کنی ، از تنـهـایـی دربیاری …
 

 


========== 

از آن جمــــــــــــــــله هایی ام 
که انتهایش سه نقطه می خواهد ... 
حال هر طور می خواهی
 
تفسیـــــرم کــــــــــــــن
 


 


========== 

شنیدید که میگن اونی که گریه میکنه یه درد داره 

اما اونی که میخنده هزارتا؟ 

من میگم اونی که میخنده هزارتا درد داره 

ولی اونی که گریه میکنه 

به هزارتا از درداش خندیده 

فقط جلوی یکیشون 

"
کـم" آورده
 

 


========== 

این روزها 


اگر خون هم گریه کنی 


عمق همدردی دیگران با تو 


یک کلمه است : 


"
 آخـــــــی "
 

 


========== 

هر آهنگی که گوش میدهم 
به هر زبانی که باشد 
بغضم را 
میشکند ... 
نمی دانم ... 
بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است ...!!
 

 


========== 


گاهی نمـی دانــم . . . 

از دسـت داده ام یـــا از دسـت رفـــتـه ام !!!
 

 


========== 

دل شکسته ام...مثل مادری که لباس های ورزش بچه اش بوی سیگار میدهد
 

 


========== 

گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گیرد...! 

گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد...! 

نه به شکل ِ دوستت دارم و یا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے میرمـــ...! 

ساده شاید ، مثل دلتنگ نباش...
 فردا روز دیگر ے ست !
 

 


========== 

سفت بغــــلش کن ؛ 
محکــم ببوسش ، 
نگران نبــــاش ! 
کم کم به این یکی هـــــم عادت می کنی ....
 
زانو رو میــــگم ... !!!