http://s3.picofile.com/file/7600921612/0_910425001313581803_parsnaz_ir.jpg

من شیفته‌ی میزهای کوچک کافه‌ای هستم که

بهانه‌‌ی نزدیکتر نشستن‌مان می‌شوند و

من روبه‌روی تو با چای و سیگاری می‌توانم


تمام شعرهای نگفته‌ی دنیا را یک‌جا برایت بگویم.

تنها برای خود خود تو .